Hulp bij aankoop land

Bor Borrenpermacultuur

‘Ik wil bosgrond kopen. Is deze geschikt om er een voedselbos van te maken?’
‘Op de bouwkavel die ik wil kopen, bestaat het risico op hoogwater. Kan ik hier iets aan doen?’
‘Naast mijn huis kan ik wat landbouwgrond gaan kopen. Is deze geschikt voor permacultuur?’

Af en toe krijg ik de vraag of een terrein of bouwkavel geschikt is voor permacultuur en/of een voedselbos. Dit lijkt een eenvoudige vraag, maar helaas is hier niet een eenduidig antwoord op te geven. Uiteraard is het wel de eerste vraag die jij jezelf moet stellen om erachter te komen of hetgeen wat je wilt mogelijk is op het land dat je wilt kopen. Ik kan je garanderen dat ik je anders kan laten kijken naar jouw landschap en de natuur!

Er zijn verschillende factoren waar ik rekening mee houd:

 • de persoonlijke wensen en doelen;
 • het budget;
 • de bodemgesteldheid;
 • of er water is of hoe hoog het grondwater is;
 • het NAP en de hoogteverschillen van het terrein;
 • welke wijzen er zijn om op het terrein te komen;
 • historie van het land;
 • wat er aanwezig is op het land en hoe het te gebruiken is;
 • de ligging ten aanzien van de gewesten;
 • hoe de zon verloopt;
 • hoe de wind zich gedraagt;
 • geluidsoverlast en het uitzicht;
 • wat er aanwezig is in de omgeving (huizen, industrie, wegen, zendmasten, hoogspanning, etc.).

Voorbeeld van een vraagstelling: 

‘Op de bouwkavel die ik wil kopen is er risico op hoogwater. Kan ik hier iets aan doen?’
Bij het nieuwbouwproject Lievingerveld in Beilen, Drenthe, kreeg ik de vraag of de kavel wel geschikt is om op te bouwen. De brochure van het project waarschuwt voor het effect van hoogwater en de koper moet er zelf voor zorgen dat het water afgevoerd kan worden. Het project ligt in een beekdal en de beek loopt aan de westkant van het terrein. Het terrein heeft een verloop van 1,5 meter van het laagste punt bij de beek tot aan de oostkant van het terrein. Over het terrein loopt een verhoogde smalle weg van het zuiden naar het noorden en deze weg zorgt voor een dijkeffect. De beoogde kavel ligt aan de westkant tegen de weg aan en ligt net buiten het risicogebied van hoogwater. Echter, het huis dient wel opgehoogd te worden, want bij hoogwater zal het grondwater ook hoog komen te staan. Het huis zal verhoogd moeten worden met zand of betonplaten en wellicht moet er op palen worden gebouwd. Een andere oplossing is om bij de grenzen van de kavel een verlaging aan te brengen in de vorm van een swale. Deze vangt dan het water op en voert het af naar de sloot. Eigenlijk is dit terrein een buitendijks gebied waar normaal gesproken niet gebouwd mag worden. Dit levert dus extra kosten op.

Er wordt nu gekeken naar een andere kavel aan de oostkant van de weg, die op het hoogste gedeelte van het gebied ligt.

De beoordeling is gedaan op basis van satellietfoto’s, de hoogtekaart van Nederland en de bodemkaart van Nederland. Verder is de beoordeling gebaseerd op een visueel oordeel van de soorten begroeiing op het terrein, het historisch gebruik en de gegevens van de waterstromen.

Reactie van de koper:

Al tijdens het gesprek met Bor ben ik anders gaan kijken naar het terrein. Ik wilde in eerste instantie geen ‘beren op de weg’ zien en graag geloven dat ik daar ten opzichte van het water safe zat, maar nu kon ik er niet meer omheen.
Dit heeft mij doen besluiten om toch te kijken naar een andere kavel op een hoger gelegen deel. Tijdens het gesprek werd mij duidelijker hoe ik met waterberging om kan gaan en op welke manier ik de uitgegraven grond kan hergebruiken. Ik had me niet gerealiseerd dat ook de ligging ten opzichte van de vaak voorkomende westenwind belangrijk is bij de keuze van een kavel. Ik ben veel bewuster gaan kijken naar het gehele terrein en de keuzemogelijkheden. In eerste instantie was een mooi uitzicht op open veld het belangrijkste, maar nu kijk ik naar veel meer zaken en kan ik veel bewuster een keuze maken.

Wilt u ook hulp bij de aankoop van een kavel? Neem contact op voor meer informatie.