agroforestry

Wat is het verschil tussen permacultuur, agroforestry en ecologische landbouw

Bor Borrenpermacultuur, voedselbos

Wat is nu het verschil tussen alle terminologieën die we gebruiken? De verschillen zijn soms klein en er zit veel overlap in, daarom in het kort de belangrijkste verschillen:

Agroforestry

Agroforestry wordt toegepast door meerderjarige bomen en struiken bewust te mengen met akkerbouw, groenteteelt of grasland op hetzelfde perceel. De bomen en struiken kunnen voor meerdere doeleinden geplant worden, bijvoorbeeld voor de productie van fruit, noten of hout. Ook kan er vee worden gebruikt in het systeem (bron: WUR).
Feitelijk is dit een oud systeem dat vroeger in Europa werd toegepast, het was toen namelijk heel normaal om de dieren te laten grazen onder de hoogstam fruitbomen. Daarnaast is bij agroforestry het ontwerp erg belangrijk. Vaak worden de bomen en struiken in stroken aangelegd en is er tussen deze stroken grasland of akkerbouw aanwezig waar machines goed bij kunnen komen. Deze manier van landbouw doorbreekt de monocultuur en houdt meer rekening met de natuur waarbij ook de mechanische bewerking wordt meegenomen in het ontwerp.

Permacultuur

Permacultuur is een meer holistisch ontwerpsysteem waarin alle functionele onderdelen met elkaar in verbinding staan. De mogelijke onderdelen zijn: meerderjarige voedselproductie in de vorm van een voedselbos; een kruidentuin; bodemverbetering door composteertechnieken; het gebruik van water; dieren; een kas en een energievoorziening rondom het huis. Het doel is dat de natuur het proces overneemt zodat de arbeid minimaal wordt. De aanleg is intensiever, maar op de lange termijn veel duurzamer en productiever. Zeker op een kleine schaal is permacultuur zeer effectief om zonder mechanisatie te werken. Op een grote schaal kan ook de methode van agroforestry worden geïntegreerd.

Voedselbos

Een voedselbos past perfect in het permacultuur systeem. Het is oorspronkelijk het idee van Bill Mollison, de bedenker van permacultuur. De centrale gedachte van het voedselbos is dat het ecologische systeem van een bos wordt nagebouwd met alleen eetbare soorten. Dit wordt gedaan in de zeven lagen van een bos: hoge bomen, kleine bomen, struiken, klimplanten, kruidgewassen, bodembedekkers en knolgewassen.

Biologische landbouw

Eenvoudig gezegd is dit de bekende manier van landbouw, alleen zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen. In het algemeen is het nog steeds de monocultuur landbouw waarbij de grond geploegd wordt, maar biologische landbouw richt zich wel op milieu, mens en gezondheid.

Biodynamische landbouw

Dit is een vorm van biologische landbouw die gebaseerd is op de antroposofische principes van Rudolf Steiner. Er wordt op een holistische wijze naar de natuur gekeken en het boerderijleven wordt ook holistisch behandeld. Alles is met elkaar verbonden: landbouw, klimaat, bodemvruchtbaarheid, watervervuiling, biodiversiteit, luchtkwaliteit, enz.

Ecologisch tuinieren

Met ecologisch tuinieren ga je nog een stap verder dan biologisch tuinieren. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de ecologische kringloop. Het is dus milieuvriendelijker door zo min mogelijk belasting voor het milieu.

Natuurlijk tuinieren

Dit is een alternatieve benoeming voor permacultuur.